(+84).963406366 - 0987536787

Các phòng nghỉ

Phòng Deluxe Twin

Giường ngủ : 2 giường đơn
Số người tối đa : 2
Hướng phòng : Hướng hồ
Wifi :
Xem chi tiết

Phòng Deluxe King

Giường ngủ : 1 giường lớn
Số người tối đa : 2 người
Hướng phòng : Hướng hồ
Wifi :
Xem chi tiết

Phòng Family Suite

Giường ngủ : 1 giường đơn + 1 giường đôi
Số người tối đa : 2
Hướng phòng : Hướng hồ
Wifi :
Xem chi tiết

Phòng Superior Twin

Giường ngủ : 2 giường đơn
Số người tối đa : 2 người
Hướng phòng : Hướng hồ
Wifi :
Xem chi tiết

Bungalow

Giường ngủ : 1 giường lớn
Số người tối đa : 2 người
Hướng phòng : Hướng vườn + Hướng Hồ
Wifi
Xem chi tiết

Phòng Superior Double

Giường ngủ : 1 giường lớn
Số người tối đa : 2
Hướng phòng : Hướng hồ và hồ bơi
Wifi :
Xem chi tiết

Phòng Excutive Suite

Giường ngủ1 giường đôi (1m6 x 2 m)
Số người tối đa2
Hướng phòng : Hướng hồ hoặc hướng núi
Xem chi tiết